Thực ra làm dâu trăm họ chỉ là việc người phụ nữ phải vất vả cho mọi gia đình kiểu như là con gái mà làm nhà nước ấy trong hội phụ nữ ấy!