Những ngày qua, một cuộc tranh luận nổ ra gay gắt giữa những người yêu ảnh phong cảnh với #Teen thích chụp ảnh “tự sướng” trước thiên nhiên ở Ðà Lạt.