Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là kỳ thì THPT quốc gia đã bắt đầu, vậy anh chị em những sĩ tử đang học lớp 12 và những người đã tốt nghiệp THPT đã biết cách thức dự thi thế nào chưa?