Có điều này em cần nói: Em từng gặp qua nhiều trường hợp bị Đao, tỉ lệ trẻ sơ sinh bị Đao có thể sống xót khoẻ mạnh đến 6 năm là hiếm, bé trong thead mà anh Bi nói không những bị Đao mà còn kèm theo nhiều bệnh hiểm nghèo khác.