Chị em đừng đi mua quần chip một mình, vì sự thật là ... là tớ từng gặp một người bán hàng ... biến thái, hix!