Trước đây mình đi học luôn bị buồn ngủ. Mình nghĩ là do đi học thêm quá nhiều nên cũng không làm gì khác được. vậy mà giờ nghỉ khá nhiều buổi học thêm rồi, mình vẫn ngủ gật mà không hiểu lý do tại sao