Tại sao em bé trong bụng mẹ sống trong môi trường nước suốt 9 tháng 10 ngày mà không bị sặc nước chết đuối vậy?