Các bạn cho mình hỏi chút, bạn mình cứ mỗi khi đến ngày không chỉ đau bụng mà còn bị nhức mỏi chân tay, nhiều khi nhức đến phát khóc, chân tay thì mỏi