Teen Teen, gái Thái Bình vừa X vừa Đ, ai yêu mình xin số làm quen