Đó là khoảnh khắc chị em FA ăn tối một mình, điện thoại thì hết pin mà bên cạnh lại chẳng có nổi một cuốn sách hay tờ tạp chí, phải âm thầm nhấm nháp món pasta, mắt nhìn chăm chăm ra vô định như người cô đơn nhất thế giới