Những hình ảnh này sẽ mãi chỉ là kỷ niệm trong mỗi đứa học trò ngày rời xa mái trường yêu dấu, rời xa bạn bè thân thương.