Chẳng là hôm nọ, sau khi em cài phần mềm dự toán G8 thì tự nhiên thấy Google Chrome bị lỗi font chữ. Kích thước chữ tự nhiên nhỏ hơn bình thường.