Thời học sinh hẳn là các teen đều có nhửng nổi ám ảnh khó có thể nào wên được, hảy cùng Teenvi điểm lại một số dấu ấn kinh điển tuổi học trò này nhé