Tôi định lập một trang web nhưng không biết cá nhân thì được đăng ký những tên miền nào? Tên miền là gì? Giữa tên miền và thương hiệu có liên quan như thế nào?