Hiện nay trình duyệt web Google Chrome trong máy tính của tôi không tự động mở trang web tìm kiếm Google.com mỗi khi chạy nó nữa. Thay vào đó là một trang web lạ mà tôi chưa từng truy cập.