Mọi người cho mình hỏi: có phải nếu mình bị zona thần kinh rồi thì sẽ không bị thủy đậu nữa phải không?