Như tiêu đề. Các thím thường làm gì khi không biết làm gì ợ. Em chả biết làm gì khi không biết làm gì  :lol:  nên em lập thead lên đây, hỏi xem các thím thường làm gì khi không biết làm gì  :lol: