Chào các pác, em muốn hỏi về cách rút tiền bit conin, hiện tại em có 1 bitcoin (= 236.97 US Dollar) nằm trong tài khoản trang coinurl.com