Mình thấy Tuoitrevn đang sử dụng bộ icon nhìn xấu quá đi, quan trọng là nó không thể hiện được hết cảm xúc của người viết bài.