Em có vài lời gửi đến các anh em lx ạ, tham gia lx đã lâu và cũng đọc kha khá chuyện của các bác post, em chỉ đọc chuyện mà các bác dựa trên thực tế chém lại (thực tế đến đâu thì em chịu) và thấy khá thích thú.