Xin chào các Teener Teenvi, mình năm nay 25 tuổi, cái tuổi đang xây dựng sự nghiệp, không dám tự nhận mình đã trải qua bao thăng trầm cuộc sống gì gì đó, nhưng có vài nốt “thăng” mình muốn chia sẻ với anh chị em.