Chiều tối rảnh không có gì làm nên vào Teenvi tình cờ nghĩ ra trò này, hb các  hãy kể lại những kỉ niệm bất hủ thời trẻ trâu của mình ở Topic này nhé.thím