Chào tất cả anh chị em Teener, tình hình là đang thích một bé kém e 2 tuổi. Chẳng là hôm qua hôm kia em có lướt newfeed, thì đọc được cái stt của bé ấy "Rela k ?"