Lần đâu tiên up ảnh cách đây tầm nửa năm, giờ em mới trở lại thăm mọi người và mạn phép được tự sướng một tí rồi em đi ngay ạ