Mình là mem mới của forum , hì , có cái hình mún tặng cả nhà, cho mình làm quen nhé , ai là mem mới vô làm quen lun =)  :b03: