Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cách thành lập hội nhóm, yêu cầu mở chuyên mục riêng tại diễn đàn FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cách thành lập hội nhóm, yêu cầu mở chuyên mục riêng tại diễn đàn FfWzt02#1

20.05.15 13:03

Verification

Verification

Sử giả 2T
http://www.teenvi.com/t217-kich-hoat-xac-nhan-tai-khoan-teenvi
Sử giả 2T

Hướng dẫn cách thành lập hội nhóm, yêu cầu mở chuyên mục mới tại diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam


1. Cách thành lập hội nhóm


Cách thành lập hội nhóm, yêu cầu mở chuyên mục riêng tại diễn đàn Team10

Điều kiện để thành lập một hội nhóm:

Để thành lập nhóm bạn cần gửi các thông tin theo mẫu sau cho @Verification hoặc đăng trong chuyên mục Đóng góp ý kiến

Tiêu đề: Đăng ký thành lập một hội nhóm

Nội dung:

- Tên hội nhóm sẽ thành lập:
- Chế độ: (chọn 1 trong 3 chế độ sau)
+ Công khai (Tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhóm và gửi yêu cầu tham gia nhóm)
+ Nội bộ (Tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhóm nhưng không tiếp nhận yêu cầu tham gia của mọi người, chỉ trưởng nhóm có quyền thêm thành viên)
+ Bí mật (Chỉ thành viên mới thấy nhóm và chỉ trưởng nhóm mới có quyền thêm thành viên )

- Tôn chỉ hoạt động (Bao gồm: Mục đích và phương hướng hoạt động)
- Cảm kết:

- Họ và tên trưởng nhóm:
- Số điện thoại / mail liên hệ:
- Nơi thường trú:

2. Cách yêu cầu mở chuyên mục riêng do bạn quản lý


Khi chuyên mục được mở, bạn sẽ được toàn quyền quản lý chuyên mục, các bài đăng cũng như việc cấp phép cho những ai có thể đăng bài trong chuyên mục này.
Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các bài băng trong chuyên mục này trước BQT diễn đàn.

Điều kiện để yêu cầu mở thêm một chuyên riêng do bạn quản lý:

Cách thành lập hội nhóm, yêu cầu mở chuyên mục riêng tại diễn đàn Popular_topic

Để yêu cầu mở một chuyên mục riêng bạn cần gửi các thông tin theo mẫu sau cho @Verification hoặc đăng trong chuyên mục Đóng góp ý kiến

Tiêu đề: Yêu cầu mở một chuyên mục mới

Nội dung:

- Tên chuyên mục muốn mở:
- Loại hình hoạt động (Nêu rõ: Mục tiêu, chiến lược phát triển)
- Cam kết:

- Họ và tên người quản lý:
- Số điện thoại / mail liên hệ:
- Thời gian online/ ngày

Thay mặt BQT!

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết