T chẳng có kinh nghiệm nẳn nỉ, xin lỗi bạn gái để mà chia sẻ giúp chủ thớt vụ này, t chỉ có ý kiến thế này gửi đến thớt: nóng tính chẳng có gì sai trái, nhưng không kiềm chế mà lại lớn tiếng cãi cọ là hoàn toàn sai. Có thể đó là dấu hiệu của: