Lại có em sony z1 compact màu đen, mới 96,69%, hơi sước nhẹ viền 1 tý, máy móc đang dùng bình thường, ngon lành k lỗi nhỏ nào cả, pin thì phải gọi là trâu luôn, nay cần tiền bán cho ai có nhu cầu trải nghiệm em nó