Đôi lời gửi các thím trước khi đọc thread. Em không phủ nhận việc truyện có gió. Gió to hay nhỏ là ở suy nghĩ của các thím.