Hum nay em khôg thấy chat zoom Trần Linh Chi, em bị kích khỏi chat zùi hay chat zoom chị Chi bảo trì?