Khi ít người bình luận, đăng bài thì nó lại hiển thị đúng mọi thông tin