Sever vấn tiên việt hóa max. rất đông người chơi có 1 điểm đặc biệt là không có chức năng nạp thẻ, muốn mạnh thì phải cày cuốc