Người ta vẫn thường nói, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người. Vì sao ư ? Vì tuổi trẻ là tuổi của sức sống mãnh liệt, tuổi của ước mơ, của hoài bão và hy vọng.