Dù bộ phim này đã từ rất lâu rồi cũng đã chuyển thể sang phim truyền hình như cái hồn của bộ phim này không thể diễn tả được bằng phim truyền hình chính vì vậy mình xin giới thiệu bộ phim này tới tất cả các bạn