Mô tả: Chú tận tụy mút sạch và nuốt hết những giọt nước ấy, Rồi mới trườn lên phủ ập lấy người tôi. Tôi chưa kịp hồi tỉnh sau cơn hoan lạc vì miệng lưỡi của chú .