Có lẽ rất nhiều bạn đã đọc cái này rồi. nhưng hôm nay mình cũng rất muốn giới thiệu lại cho một số bạn chưa đọc cuốn truyện này