Trên thế giới này chỉ có một loại tình yêu thực sự lý tưởng hoàn mỹ, đó chính là sau khi biết rõ bản chất thực tế, mà vẫn yêu cuồng nhiệt.