Đây là câu chuyện về những người có khả năng ghi nhớ giấc mơ. Những người có thể giữ cho bộ não tỉnh táo hoàn toàn, ngay cả khi đang chìm vào giấc ngủ sâu. Những người có thể nhìn thấy một cái tôi khác của mình.