Tiếng gió vi vút ngoài trời, quất vào mái ngói những tiếng điên cuồng. Chẳng biết y có nghe nhầm hay không, giữa gió tuyết mịt mù ấy lại thoáng như có một tiếng chim đương hót, lạc lõng đến tội nghiệp.