Tình yêu ,không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp,đó là một loại cảm giác,tựa như uống một ly rượu mạnh ,có khổ đau,có say mê,có nóng bỏng,có chua xót,đau đớn cũng là mãnh liệt.