Tự nhiên hôm nay thấy bác Minhthuc tâm sự cảm động quá thì lại nhớ về câu chuyện của mình. Mà thực sự thì nó éo phải truyện hay chuyện mà với nó chỉ là cái kỉ niệm, kỉ niệm mà em có lẽ không bao giờ quên được.