Cũng như bao câu truyện tình, những tâm sự hay tự truyện trên VOZ này đều có những cái kết đẹp và không đẹp.