Khi mọi người đọc câu chuyện ở dưới, nghĩ đơn giản là 1 câu truyện, được ai đó nghĩ ra, kể lại, đừng quá lăn tăn, nếu đọc, hiểu, tốt bụng.