Một loạt truyện tình cảm tuổi teen đã được tác giả Nhật Mi chúng ta đúc kết và viết bằng tinh thần mạnh mẽ và trong sáng, tác phẩm mang tên Chinh Phục Công Chúa.