Mấy thím tìm giúp em 1 game em đã chơi khoảng 7-8 năm về trước, game có những đặc điểm như sau