Em mới tập gym được 3 hôm nay chỗ em tập gym không có ai hướng dẫn cả,nên chả biết tập gì cho đúng cho lên có cơ cả.