Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Tiêu chuẩn ISO, chứng nhận hợp quy FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Tiêu chuẩn ISO, chứng nhận hợp quy FfWzt02#1

16.07.21 8:47

sanpham

sanpham

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

ISO 9001 - Chứng nhận - hệ thống quản lý chất lượng


Nổi bật trong sự cạnh tranh với Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với cuộc đánh giá dựa trên tiêu chuẩn hệ thống chất lượng (QMS) được quốc tế công nhận.
Việc áp dụng & phát triển hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược cho phép các tổ chức liên tục cải thiện hiệu suất tổng thể & tập trung đến việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng nhất quán.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là gì?


Hỗ trợ các mục tiêu & mục tiêu của tổ chức, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ghi lại các quá trình, thủ tục & trách nhiệm để có thể đạt được các chính sách và mục tiêu chất lượng. Dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xác định cách thức một tổ chức hoạt động để đáp ứng những yêu cầu của các khách hàng & những bên liên quan:


 • Khách hàng trọng điểm

 • Khả năng lãnh đạo

 • Sự tham gia của mọi người

 • Phương pháp tiếp cận quy trình

 • Bối cảnh tổ chức

 • Cải tiến liên tục

 • Ra quyết định dựa trên thực tế

 • Suy nghĩ dựa trên rủi ro


>>> Xem thêm: https://chungnhantieuchuanisonew.blogspot.com/2021/07/chung-nhan-phu-hop-iso-9001.html

Ích lợi của Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?


Chứng nhận phù hợp ISO 9001 giúp các tổ chức phát triển và cải thiện hiệu suất, cũng như thể hiện chất lượng dịch vụ ở mức cao khi đấu thầu các hợp đồng. Chứng nhận sau khi hoàn thành thành công cuộc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001 và cho phép các tổ chức:

 • hoạt động thực sự hiệu quả hơn

 • Đáp ứng những yêu cầu luật định và quy định

 • Tiếp cận thị trường mới

 • Xác định và giải quyết rủi ro


>>> Xem thêm: https://chungnhantieuchuanisonew.blogspot.com/2021/03/10-tieu-chuan-iso-pho-bien-nhat.html
>>> Xem thêm: https://hopchuanhopquynew.blogspot.com/2021/06/chung-nhan-hop-quy-vat-lieu-xay-dung.html

Tại sao chọn ISOCERT - Hài hòa cùng thịnh vượng để thực hiện đánh giá Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001?


Chúng tôi được biết đến là nhà lãnh đạo toàn cầu về chứng nhận, làm việc với khách hàng trong hầu hết mọi lĩnh vực. Đánh giá ISO 9001:2015 từ ISOCERT sẽ giúp tổ chức của bạn phát triển & cải thiện hiệu suất.
Ngoài ra, để đánh giá ISO 9001, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ bổ sung:

 • các khóa đào tạo ISO 9001

 • Đánh giá khoảng cách ISO 9001 - để đánh giá sự sẵn sàng cho chứng nhận

 • Chứng nhận hệ thống quản lý Tích hợp - các biện pháp đánh giá dựa trên các tiêu chí thực hiện chất lượng đặt trước

 • các giải pháp cải tiến quy trìnhVới sự hiện diện toàn quốc, ISOCERT có lịch sử thực hiện thành công các dự án quốc tế phức tạp, quy mô lớn. Nhân viên của chúng tôi nói ngôn ngữ, hiểu văn hóa của thị trường địa phương và hoạt động trên toàn thể thế giới một cách nhất quán, đáng tin cậy & hiệu quả.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết