Xử lý căn bệnh thường gây khó chịu với những người dùng sạc laptop thường xuyên.