Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học chính quy, ngành Quản lý nhà nước vào Học viện Hành chính Quốc gia năm 2015 được cập nhật hàng ngày