Một trong những vấn đề mà người dùng mua iPhone 6 cũ hoặc bản tân trang quan tâm đến là dung lượng pin trên máy thực tế còn lại là bao nhiêu, vấn đề này thực chất không quá khó khăn để kiểm tra.